Branscher

Timeplan är ett system uppbyggt av moduler som enkelt kan anpassas till din specifika verksamhet. Vi har lång erfarenhet från många olika företag i personalintensiva branscher och med komplexa kollektivavtal vilket gör att vi kan möta just dina behov och skapa en produkt som passar just din verksamhet. Fler och fler upptäcker fördelarna med ett anpassningsbart och lättarbetat system som Timeplan! Nedan presenterar vi de branscher vi oftast jobbar med.

Hotel och restaurang
BRANSCH

Hotell & restaurang

Hotell- och restaurang kan vara en utmaning att schemalägga. Stor personalstyrka och bemanning dygnet runt kräver ett flexibelt system som är anpassat till verksamheten.

Vard och omsorg
BRANSCH

Vård & omsorg

Inom vård och omsorg är personalplanering av största vikt. Här vilar inte bara en ekonomisk aspekt utan även slutanvändaren som är beroende av att rätt person är på rätt plats. 

Detalj- och dagligvaruhandel Timeplan
BRANSCH

Detalj- och dagligvaruhandel

Vi vet att detalj- och dagligvaruhandeln är en bransch med högt tempo som kräver optimal bemanning och mycket flexibilitet. Timeplan säkerställer att du har full kontroll på din verksamhet. 

Övriga branscher
BRANSCH

Övriga branscher

Där generella och allmänna lösningar system inte räcker till tar Timeplan över. Vårt system består av ett flertal moduler som enkelt kan anpassas till dina specifika behov och vad din verksamhet kräver.