Digital personalliggare för restaurang och café

Godkänd enligt skatteverkets regler och kopplad till schema, frånvaro och avvikelser. Jobba med schemaläggning, tidrapportering och för över beräkningar till löneprogrammet automatiskt.

coding-isometric-01

Hundratals funktioner

Nöj dig inte endast med en digital personalliggare

Med Timeplan får du schema, tidrapportering, löneberäkning, semesterplanering, frånvarohantering, nyckeltal, statistik, rapporter, automatiskt genererade arbetsgivarintyg, anställningsbevis och mycket mycket mer.

minska lönekostnader
coding-icon_8

Molnbaserad lösning

Alla delar i Timeplan är 100% molnbaserade. Driften sköts via Microsoft-servrar och är användardata är krypterad.

coding-icon_1

Kontroll mot arbetstidslagar

Kontroll mot vanliga arbetstidslagar men även möjlighet att lägga in kontroll mot lokala överenskommelser.

coding-icon_3

Schemaplanering & Grundschema

Lägg ut grundscheman på personalen. När vardagen inträffar och någon blir sjuk är det enkelt att lägga ut ett nytt pass.

coding-icon_5

Skräddarsydda avtal

Timeplan är ett flexibelt system. Vi lägger in alla era avtalsregler åt er så att det blir perfekt från början.

coding-icon_5

Automatiska arbetsgivarintyg

Slipp all manuell handpåläggning med att fylla i den anställdes information, arbetade timmar, avtal, etc. Med Timeplan får du ett automatiskt förifyllt arbetsgivarintyg med arbetade timmar, kontaktuppgifter, avtal och mycket mer.

coding-icon_5

Export till excel

Har ni komplicerade och väldigt specifika rapporter att generera? Med Timeplan kan du exportera väldigt mycket data för behandling i excel. Vi har även många standardrapporter att ta ut i excel/PDF.

coding-icon_5

Automatisk dricksfördelning

Du ställer enkelt in hur dricken ska fördelas. När du senare för över lönefilen till löneprogrammet ligger dricksen automatisk beräknad och i sin egen post.

coding-icon_7

Integrerad tidrapportering

Med Timeplan kan du tidrapportera i Mobil, dator eller upphängd stämpelklocka. Stämpelklockorna kan användas med fingeravtryck, RFID-tagg eller kod.

coding-icon_2

Mobilapp för personal

Med mobilappen kan personalen se sitt schema, svara på passförfrågningar, ansöka om ledighet/frånvaro, önska pass, skicka meddelanden och se vilka dem jobbar med.

coding-icon_4

Attestera endast avvikelser

Tanken med Timeplan är att reducera tiden som läggs på administration. Då är det självklart att endast attestera det som avviker från schemat.

coding-icon_6

Koppling till alla svenska löneprogram

Visma, Hogia, Fortnox, Crona, Kontek, Flex, och många fler!

coding-icon_6

Passförfrågningar & önskeschema

Det är enkelt för dig som chef att skicka ut passförfrågningar till personalen. Personalen kan även via mobilappen önska vissa pass, eller önska att inte jobba vissa dagar.

coding-icon_6

Budget, Prognos & Nyckeltal

Är det viktigt att veta försäljningsstatistik, råvarukostnader, personalkostnader, etc? Då är Timeplan en väl värd helhetslösning att tänka på.

coding-icon_6

Registrera nyanställda & bemanningspersonal

Det är viktigt att personalliggaren alltid är uppdaterad, även med nyanställda som inte är inlagda i systemet ännu – men även bemanningspersonal. Med Timeplan registrerar nyanställda/bemanningspersonal sig med personnummer och blir inlagda i systemet.

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Alla delar i Timeplan är helt molnbaserade. Även stämpelklockorna är uppkopplade mot Wifi eller nätverkskabel och synkroniseras i realtid med personalliggare, schema, mobilapp, löneberäkningar och mer.

Molnbaserad
lösning

Effekt:

Att ha hela flödet från planering, tidrapportering, kommunkation, attestering, frånvarohantering och överföring till lön i ett enda molnbaserat program leder till kostnads & tidbesparingar. Oftast uppstår kostnadsbesparingen från minskad administration där tid frigörs från ledning, chefer och lönepersonal.

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Det är enkelt att sköta tidraporteringen med Timeplan. Antingen jobbar ni med stämpelklocka och låter personalen stämpla med fingeravtryck, RFID-tagg eller personlig kod. Vill ni att personalen rapporterar in sina tider manuellt kan de göra det via mobilappen.

Integrerad
tidrapportering

Effekt:

Genom att jobba med digital och automatisk tidrapportering kan ni spara mellan 2-3% av den totala lönekostnaden över ett år. Reducera fuskandet, mänskliga misstagen och minskad administration.

Med Timeplan integrerad tidrapportering kan ni på ett enkelt och billigt sätt öka er verksamhets marginal.

Är du osäker på hur bra du kan arbetstidslagen kan du göra vårt gratis-test där du får resultat på vilka delar i lagen du inte kan. Klicka här.

Kontroll mot arbetstidslagar

Effekt:

Att bryta mot arbetstidslagen är dyrt. 

465 sek per otillåten timme och per anställd blir enkelt tiotusentals kronor i böter, om inte hundratusentals.

Är du osäker på arbetstidslagen är det bra att ha ett system som kontrollerar huruvida du följer reglerna. 

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Med mobilappen för Timeplan kan era anställda se schema, se meddelanden, skicka meddelanden, se vilka man jobbar med, se kontosaldon som flex, OB, övertid, komp, etc. Det är också enkelt att uppdatera anhörighetsinformation och ansöka om ledighet eller lägga in frånvaro. Mobilappen kan även användas för dator och surfplatta.

Mobilapp
för personalen

Effekt:

Det blir stora fördelar av att ha en centraliserad plats för personalen att se schema, ansöka om semester, lägga in frånvaro, kommunicera med andra anställda eller administratörer, osv.

Genom att skicka ut passförfrågninar som går in i mobilappen för personalen gör man det snabbt och enkelt att fylla obemannade pass. Inget mer ringa runt till alla möjliga människor. 

Med mobilappen för Timeplan kan era anställda se schema, se meddelanden, skicka meddelanden, se vilka man jobbar med, se kontosaldon som flex, OB, övertid, komp, etc. Det är också enkelt att uppdatera anhörighetsinformation och ansöka om ledighet eller lägga in frånvaro. Mobilappen kan även användas för dator och surfplatta.

Schemaplanering & Grundschema

Effekt:

Tanken med Timeplan är att minska tiden som läggs på administration. Då är det självklart att systemet bygger på Grundscheman och återanvädning av gamla scheman.

Då slipper du knappa ut arbetspass varje vecka/månad  på de anställda, och du kan ha olika grundscheman, för olika perioder – väldigt bra för säsongsbaserade verksamheter.