Hotel och restaurang

Hotell & restaurang

Hotell och restaurangbranschen är en personalintensiv bransch med många timanställda och ofta ett högt tempo. Detta ställer höga krav på verktyg för schemaläggning, tid- och lönerapportering.

Med Timpelan kan alla dina medarbetare kommunicera via sin app till schemaläggaren digitalt och visa när de är tillgängliga att arbeta. Schemaläggaren kan sedan lägga optimala scheman. Verktyget ger dig också som schemaläggare möjligheten att jämföra alla scheman för att se ditt bemanningsbehov tydligt och avgöra hur många som bör vara på plats vid olika tidpunkter på dagen. Smart, eller hur!

elite hotels timeplan
Radisson Blu använder använder Timeplan tidsredovisning.
Grand Hotel använder Timeplan tidsredovisning.
Ice Hotel använder Timeplan tidsredovisning.
Ligula-hospitality använder Timeplan tidsredovisning.

Rekommenderade moduler

Timeplan är modulbaserat vilket gör att vi kan erbjuda branschunika lösningar som passar just er verksamhet.

Modul för dricks

Modul för dricks

Hantera och fördela dricks mellan medarbetarna. Ni kan fördela dricks via kreditkort eller kontant. Välj att dela lika mellan medarbetarna eller efter arbetad tid.

Registrering av nyanställda

Registrering nyanställda

Underlätta administrationen för
medarbetare på korttidskontrakt. Med automatisk självregistrering i Timeplan av dessa sparar ni mycket administrativ tid.

Unikt för din bransch

Unikt för din bransch

Timeplan genererar anställningsbevis efter er specifika bransch och lagras digitalt på medarbetaren i systemet. Enkelt och supersmidigt!

Vad säger kunderna?

timeplan ebba

Timeplan har bidragit till en ökad effektivitet och vi har sparat både tid och pengar. Vi har fått bättre förståelse för schemaläggning, lön och personalfrågor. Medarbetarna gillar webbappen starkt och Timeplans kundservice är fantastisk.

Ebba Järrud
Elite Plaza

Tommy-Jarnia

Vid val av system var våra viktigaste utgångspunkter att det skulle vara modernt, anpassningsbart, överskådligt & användarvänligt. Vi upplever Timeplan som en mycket lyhörd och närvarande partner och är sammantaget mycket nöjda med vårt val.

Tommy Fougner
Järnia Outlet

timeplan helene

Med Timeplan har vi fått en mycket bättre översikt av vår tidrapportering och våra scheman. Att slippa knappa in allt för hand varje månad har bidragit till en stor tidsbesparing då vi slipper manuella registreringar. Detta har resulterat i att vi kunnat fokusera på andra viktiga delar i vår organisation som tex. kontroller.

Helen Holm
Nötkärnan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig