Vi kan personalplanering!

Timeplan är ett webbaserat personal- och planeringssystem som hjälper er att schemalägga, tidsrapportera, hantera lön och kommunicera med er personal på ett enkelt och optimalt sätt. Läs nedan om de olika huvuddelarna i systemet eller skapa ett gratis testkonto och prova. 

Schemalägg enklare och smidigare 

Vår schemaläggning hjälper er att planera lätt och rätt. Ni sparar mycket tid då ni enkelt kan få en bra översikt över hela verksamhetens alla scheman men även för respektive avdelning och ända ner på individnivå. Det är smidigt att planera grundscheman och individuella pass för medarbetare där semesterplanering och sjukfrånvaro regleras. Det är också enkelt att bemanna upp pass och skicka passförfrågningar som nå medarbetarna direkt i appen!

agsdi-calendar

Tydlig överblick 

I Timeplan får ni en överskådlig vy av alla scheman och full koll på era personalkostnader i relation till planerad och arbetat tid. Det blir enkelt att jämföra scheman och på så sätt lättare att se behoven av bemanning tydligare. Vid frånvaro är det enkelt att hitta ersättare snabbt då du skickar passförfrågningar direkt från systemet till de medarbetare som kan arbeta.

agsdi-income

Kostnadseffektiv planering

Kostnaden för personal kan vara mycket hög för många verksamheter och en minskning är  önskvärd. Timeplan ger dig möjligheten att snabbt få en tydlig översikt av dessa kostnader och du kan lätt optimera din planering på samma gång. Arbeta med nyckeltal och budget för att säkerställa att du har rätt personer på plats för att maximera er vinst och för att nå era företagsmål!

agsdi-id-card

Arbetstidslagen och avtal

I den översiktliga vyn av scheman kan du också se om din planering följer arbetstidslagarna. Du får en notis om scheman t.ex inte följer lagen om dygnsvila. För att Timeplan ska räkna rätt knyts varje medarbetare till rätt typ av avtal – avtalen är grunden i systemet. Vi har både standardavtal och kollektivavtal mot olika branscher och det är också vanligt att vi skräddarsyr avtalen efter kunders önskemål.

Bestäm själva hur ni vill tidrapportera 

Effektivisera och förenkla er tidsrapportering. Ni bestämmer själva hur era medarbetare ska registrera sin arbetstid – via stämplingsterminaler (surfplattor) med personlig kod, fingeravtryck eller RFID, via mobil eller via webben. Det finns också möjlighet att tidrapportera med GPS-spårning samt att endast rapportera det som avviker från ordinarie planering.
Läs mer om detta här! 

Ni får full kontroll på alla arbetade timmar och personalkostnader i och med en strukturerad process för tid till lön – exakta tider och rätt lön på samma gång!

agsdi-people

Överblick och full kontroll i realtid

Med Timeplan vet du alltid vilka av dina medarbetare som är på plats och vilka pass de arbetar. En närvarolista över vilka som stämplat in, vilka som ska arbeta och vilka som är sena skapas från tidsrapporteringen. Detta uppfyller Skatteverkets krav på digital personalliggare

agsdi-time

Smart tidsredovisning

Timeplan följer den planerade tiden  och ifrågasätter om medarbetaren stämplar in eller ut före eller efter schemalagd tid. Hen får då ange en anledning till frånvaron som senare attesteras av ansvarig chef. För att underlätta i arbetet behöver ni endast attestera sådant som avviker från er planeringen och inget annat!  

agsdi-money-bag

Exakta tider och korrekta löner

Exakta tider skapar en transparens i företaget och snabbar samtidigt upp hela processen samt rätt löner betalas ut. Vi skapar ordning och reda för våra kunder på ett smidigt sätt för att de ska kunna fokusera på sin verksamhet istället för att jaga anställda och kontrollera tider och avvikelser.

 App för medarbetare

Kommunikation och delaktighet är väldigt viktigt när det gäller planering av personalen och bidrar till nöjdare medarbetare och effektivare planering!

I vår app kan medarbetarna se sitt schema, ansöka om ledighet, se flex- och kompbank och kommunicera smidigt med sin chef och kollegor!

agsdi-chat

Kommunicera optimalt

Schemat spelar en viktig roll för hur medarbetaren trivs på sin arbetsplats. Med Timeplan kan ni som arbetsgivare möta er personals schemaönskemål. Att kunna byta arbetspass med en kollega och kommunicera via med schemaläggare/chef om ändringar och frånvaro skapar förutsättningar för långsiktiga anställningar, minskad personalomsättning och nöjda medarbetare.

agsdi-check-circle

Visa sin tillgänglighet

Då våra kunder ofta har många timanställda effektiviserar Timeplan planeringsprocessen för just detta. Medarbetarna kan i sin app proaktivt markera för sin schemaläggare vilka dagar de är tillgängliga för att arbeta. På så sätt blir arbetet lättare för den som planerar och hen kan enklare skapa optimala scheman där alla är nöjda. 

agsdi-globe

Ledighetsansökan

Smidig och digital ledighetsansökan för att samla allt på en plats. Personalen kan enkelt ansöka om ledighet i sin app och chefer kan lätt bevilja, avslå eller annullera ansökningar. Slipp gula lappar, mejl och SMS som chefer behöver hålla reda på. När en ledighet är beviljad uppdateras medarbetarens schema direkt och en kvittens på godkännande skickas till personen.

Exportera era tider till löneprogrammet

Sist görs en export till ert lönesystem som smidigt binder ihop planeringen och tiderna med lönerna. Ni får full kontroll på hela verksamheten, en tydlig översikt av personalkostnaderna och ni effektiviserar er löneprocess med Timeplan.

agsdi-monitor

Digitalt löneunderlag

Vi ger er ett komplett och digitalt löneunderlag som är färdigattesterat och som kan exporteras till ert lönesystem. Lönehanteringen blir enkel och transparent, vi kortar ner er löneprocess och ni sparar tid och pengar.

agsdi-padlock

Kontrollera, lås och exportera lönefilen

När alla ansvariga har attesterat alla åtgärder och avvikelser kan löneadministrationen kontrollera den skapade löneperioden för månaden och sedan låsa den. När löneperioden är kontrollerad och låst exporterar ni ut en lönefil som sedan importeras i ert lönesystem.

agsdi-refresh

Vi samarbetar med de svenska lönesystemen

Vi har idag stöd för samtliga lönesystem som finns på svenska marknaden och några till. Läs mer här! 

Boka en demovisning av Timeplan

Välj vilken demo du önskar och klicka sedan på bilden eller knappen under så får du förslag på tider.

Kortare visning (15 min)

– Vi genomför en kortare visning av hur Timeplan kan underlätta er vardag.

– En demo för dig som snabbt vill få en uppfattning av systemets funktioner och användningsområden.

– Webbdemo

Fullständig demo (60 min)

– Vi skräddarsyr demomiljön efter ert behov och förutsättningar

– Ni får en komplett visning av hur systemet underlättar för er verksamhet

– Webbdemo eller fysisk demo (du väljer i nästa steg)

– Ni får en offert utifrån ert behov

Kortare visning – 15 min

  • Vi genomför en kortare visning av hur Timeplan kan underlätta er vardag.
  • En demo för dig som snabbt vill få en uppfattning av systemets funktioner och användningsområden. 
  • Webbdemo

Fullständig demo – 60 min

  • Vi skräddarsyr demomiljön efter ert behov och förutsättningar
  • Ni får en komplett visning av hur systemet underlättar för er verksamhet
  • Webbdemo eller fysisk demo (du väljer i nästa steg)
  • Offert utifrån ert behov