Utbildningar

Våra utbildningar är till för dig som antingen är ny som användare i Timeplan eller behöver fräscha upp minnet hur du bäst använder systemet. Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram två olika utbildningar för att du som kund ska få så mycket nytta av Timeplan som möjligt. 

Grundutbildning

Vår grundutbildning vänder sig till dig som ny användare i Timeplan alternativt till dig som arbetat lite i systemet och behöver en uppfräschning. Du kommer att få grundläggande kunskap om Timeplan, lära dig de senaste funktionerna och få nyttiga tips om personalplanering för din verksamhet. 

Innehåll

 • Förstå menyer och grundstruktur
 • Skapa personalprofiler
 • Schemaläggning av fasta scheman
 • Daglig schemaläggning och ändringar
 • Frånvarorapporter
 • Hantering av behovsmallar
 • Attestering
 • Kommunikation- och meddelandehantering

Förberedelser

Ta gärna med egen laptop och scheman som vi kan arbeta med.

Tid 

En endagsutbildning mellan kl 09:00 – 16:30 med avbrott för lunch. Kontakta gärna oss för att boka en dag som passar dig och din verksamhet genom att fylla i formuläret nedan. 

Pris

9.800 kr/heldag hos er eller på vårt kontor i Göteborg med fritt antal deltagare. Tillkommande kostnader är restid, reseomkostnader (eventuellt övernattning beroende på var utbildningen förläggs).

Anmäl ditt intresse här!

Påbyggnadsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ny eller som erfaren användare av Timeplan och som vill fördjupa dina kunskaper i systemet. Timeplan har visat sig fungera väldigt bra på de arbetsplatser där någon eller några användare tar rollen som Timeplan-ansvarig, sk. SuperUsers. De kan på så sätt hantera många frågor från medarbetare direkt på arbetsplatsen vilket sparar mycket tid.

Innehåll

 • Lättare repetition av grundutbildningen
 • Tillämpning av kollektivavtalen
 • Avdelningar och kostnadsställen
 • Rapportmodulen och egna rapporter
 • Behörighetsnivåer av systemanvändare
 • Statusinformation
 • Lönearter och frånvarohantering
 • Skapa löneunderlag
 • Prognostisering

Utbildningens innehåll är anpassat utifrån era önskemål och det som ni önskar lära er mer om. Stäm gärna av med dina kollegor för att få en känsla av vad de saknar kunskap i så kan vi anpassa utbildningen utifrån det.

Förberedelser

Ta gärna med egen laptop och scheman som vi kan arbeta med. Denna utbildning är i workshop-format och vi använder oss av många praktiska övningar där vi försöker jobba med era specifika utmaningar och problemställningar.

Tid

En endagsutbildning mellan kl 09:00 – 16:30 med avbrott för lunch. Kontakta gärna oss för att boka en dag som passar dig och din verksamhet genom att fylla i formuläret nedan. 

Pris

9.800 kr/heldag hos er eller på vårt kontor i Göteborg med fritt antal deltagare. Tillkommande kostnader är restid, reseomkostnader (eventuellt övernattning beroende på var utbildningen förläggs).

Anmäl ditt intresse här!