Stämpelklocka med fingeravtryck, RFID-tagg, kod och App från Timeplan

Med Timeplans stämpelklockor kan ni använda RFID, fingeravtryck, personlig kod, mobilapp eller dator/surfplatta för att tidrapportera.

Alla tider synkroniseras automatiskt till Timeplans molnbaserade program för schemaläggning och tidrapportering där ni kan ta ut rapporter och föra över tider till löneprogram.

iphone-tablet-instampling

TimeClock Advanced

veckoavstämningsrapport i en ipad

Med TimeClock Advanced är det enkelt för personalen att stämpla in, ut och byta kostnadsställe. Med denna stämpelterminal går det att identifiera personalen med RFID-tagg, Fingeravtryck eller en kod (ex anställningsnummer eller personnummer). 

TimeClock Standard

veckoavstämningsrapport i en ipad

Med TimeClock Standard är det enkelt för personalen att stämpla in, ut och byta kostnadsställe. Med denna stämpelterminal går det att identifiera personalen med en kod (ex anställningsnummer eller personnummer). 

Timeplan (2)

Avvikelsekoder

När den anställda stämplar in för tidigt eller för sent frågar stämpelklockan varför. Detta går att göra för att stämpelklockan är synkad med det molnbaserade personalhanteringsprogrammet.
Vad som händer när någon väljer ”Uttag Komp” ställer ni själva in (ska det gå till attest, ska det påverka lön?).

Ni kan självklart ställa in inom vilket tidsspann avvikelsefrågan ska dyka upp.

Skicka meddelanden

Ibland är det viktigt att personalen får reda på viss information innan deras arbetspass börjar. Då kan man skicka meddelanden direkt till stämpelklockan när de anställda stämplar in. Om ett meddelande skickats till en person går det inte att stämpla in förrän de läst meddelandet, detta skickas som elektroniskt kvitto till administratör. Det går att segmentera vilka som ska få meddelande, man kan skicka till alla anställda, eller bara de som jobbar på en specifik avdelning, etc.

 

Timeplan (3)

Obegränsade stämplingar

Fördelen med en helt molnbaserad lösning för in-och utstämpling är att era medarbetare inte behöver oroa sig för att stämpla för många gånger.

Stämpla utan arbetspass
Ibland behöver en anställd rycka in, då är det bra att snabbt och enkelt kunna stämpla in utan ett arbetspass schemalagt på sig. När en anställd stämplar in utan att vara schemalagd går passet till attestering så att hanteringen sker efter krisen avvärjts.

Närvarorapport som alltid är uppdaterad med de senaste stämplingarna.

kontrollrapport skatteverket
SKV_RGB_li

Godkänd som personalliggare

Skatteverket ställer krav på vissa branscher att använda personalliggare. Exempelvis är det krav för restauranger att föra personalliggare med följande information: 

  • ”För- och efternamn samt personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar. ”

    Dessa krav är lätta att följa med Timeplans stämpelklockor som ger dig en elektronisk liggare.

påminnelse missad stämpling

Påminnelse vid missad in eller utstämpling för de anställda.

Ställ in regler som OB, flex, och andra avtalsregler en gång i Timeplan så kommer tider & lönematerial att automatiskt räknas utifrån avtalet.
Slipp det manuella arbetet med att räkna ut tiderna och deras olika ersättningar.

ob stämpelklocka
stamplingar och saldon

Se stämplingar från de anställda och vilka avvikelsekoder de använt

Alla stämpelklockor som Timeplan säljer har möjlighet att klara av både elavbrott med driftsäker batteridrift på mellan 1h och 6h beroende på modell och användning. Stämpelklockorna klarar även wifi-avbrott och kan utan problem lagra stämplingar i offline-läge. När wifi kommer igång igen så laddas datan upp automatiskt till Timeplan som sköter beräkningarna och gör så att tiderna räknas rätt.

Vid längre avbrott av wifi eller elnät finns det möjlighet för de anställda att stämpla via dator/mobil/surfplatta genom att gå in på en länk via webbläsaren, då stämplar de med sina anställningsnummer eller personnummer.

I personal-appen går det också att stämpla in och ut om man använder den. Peronal-appen medföljer i de allra flesta Timeplan installationer och gör det möjligt för personalen att se sina scheman, ansöka om ledighet, ansök om pass, kommunicera med andra anställda, kommunicera med administratör/chef/ledning och ta ut rapporter på hur man arbetat eller hur man kommer arbeta, samt se sina kontosaldon som till exempel hur många timmar man jobbat innevarande månad eller hur mycket flex/komptid man samlat på sig.

Vill du läsa mer om hur schemaläggningsprogrammet ser ut kan du klicka här.

 För att läsa mer om hur fingeravtrycksavläsningen fungerar tekniskt kan du läsa här.