Modern Stämpelklocka 2021 – Optimerad för er verksamhet 

agsdi-calendar-check

Smidig stämpelklocka som automatiserar administration

Den mest flexibla stämpelklockan i Sverige. Utan att tumma på kvalitet kan vi leverera en prisvärd, enkel och kraftfull stämpelklocka.

Så kan medarbetarna tidrapportera:

  • Stämpla med Fingeravtryck (9900 kr/st)
  • Stämpla med RFID-tagg (9900 kr/st)
  • Stämpla med kod/ansällningsnummer (3900 kr/st)
  • Stämpla via dator/mobil (geo/wifi-låsning)
  • Rapportera avvikelser via mobilappen
Testa gratis

Du kan testa hur stämpelklockan och systemet fungerar (webb-stämpling) genom vårt testkonto, fritt i 30 dagar. Ingen automatisk betalning eller några förbindelser.

iphone-tablet-instampling

Export till lön

Export till lönesystemet som smidigt binder ihop planeringen, och tiderna med lönerna. Ni får full kontroll på hela verksamheten, en tydlig översikt av personalkostnaderna och ni effektiviserar er löneprocess.

Vi interagerar med Sveriges vanligaste löneprogram, i de fall vi inte redan har en integration så bygger vi en.

Timeplan (2)

Avvikelsekoder

När den anställda stämplar in för tidigt eller för sent frågar stämpelklockan varför. Detta går att göra för att stämpelklockan är synkad med det molnbaserade personalhanteringsprogrammet.
Vad som händer när någon väljer ”Uttag Komp” ställer ni själva in (ska det gå till attest, ska det påverka lön?).

Ni kan självklart ställa in inom vilket tidsspann avvikelsefrågan ska dyka upp.

Skicka meddelanden

Ibland är det viktigt att personalen får reda på viss information innan deras arbetspass börjar. Då kan man skicka meddelanden direkt till stämpelklockan när de anställda stämplar in. Om ett meddelande skickats till en person går det inte att stämpla in förrän de läst meddelandet, detta skickas som elektroniskt kvitto till administratör. Det går att segmentera vilka som ska få meddelande, man kan skicka till alla anställda, eller bara de som jobbar på en specifik avdelning, etc.

 

Timeplan (3)

Stämpla utan arbetspass
Ibland behöver en anställd rycka in, då är det bra att snabbt och enkelt kunna stämpla in utan ett arbetspass schemalagt på sig. När en anställd stämplar in utan att vara schemalagd går passet till attestering så att hanteringen sker efter krisen avvärjts.

Närvarorapport som alltid är uppdaterad med de senaste stämplingarna.

kontrollrapport skatteverket
SKV_RGB_li

Godkänd som personalliggare

Skatteverket ställer krav på vissa branscher att använda personalliggare. Exempelvis är det krav för restauranger att föra personalliggare med följande information: 

  • ”För- och efternamn samt personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar. ”

    Dessa krav är lätta att följa med Timeplans stämpelklockor som ger dig en elektronisk liggare.

kontrollrapport skatteverket

Avvikelserapportering

Vissa företag och organisationer vill inte använda stämpelklocka, då har vi tagit fram en modul där medarbetarna endast rapporterar in avvikande tider. Medarbetaren kan i sin mobilapp se stängda och öppna löneperioder, endast öppna löneperioder går att redigera för medarbetaren.

Medarbetaren får en enkel överblick över sina arbetade tider och sina avvikelser och chefen får en tydlig helhetsbild över frånvaro och arbetade tider.

Lönepersonal får ett färdigt löneunderlag, ingen manuell handpåläggning krävs vilket reducerar misstag och ökar effektiviteten.

Testa gratis

Se stämplingar och avvikelser

stamplingar och saldon

Generell information

Alla stämpelklockor som Timeplan säljer har möjlighet att klara av både elavbrott med driftsäker batteridrift på mellan 1h och 6h beroende på modell och användning. Stämpelklockorna klarar även wifi-avbrott och kan utan problem lagra stämplingar i offline-läge. När wifi kommer igång igen så laddas datan upp automatiskt till Timeplan som sköter beräkningarna och gör så att tiderna räknas rätt.

Vid längre avbrott av wifi eller elnät finns det möjlighet för de anställda att stämpla via dator/mobil/surfplatta genom att gå in på en länk via webbläsaren, då stämplar de med sina anställningsnummer eller personnummer.

I personal-appen går det också att stämpla in och ut om man använder den. Peronal-appen medföljer i de allra flesta Timeplan installationer och gör det möjligt för personalen att se sina scheman, ansöka om ledighet, ansök om pass, kommunicera med andra anställda, kommunicera med administratör/chef/ledning och ta ut rapporter på hur man arbetat eller hur man kommer arbeta, samt se sina kontosaldon som till exempel hur många timmar man jobbat innevarande månad eller hur mycket flex/komptid man samlat på sig.

Vill du läsa mer om hur schemaläggningsprogrammet ser ut kan du klicka här.
För att läsa mer om hur fingeravtrycksavläsningen fungerar tekniskt kan du läsa här.

Se hur systemet fungerar

Vi visar gärna upp systemet för dig utifrån dina förutsättningar och önskemål.