Avvikelserapportering

Tidraportering för förtroendetidare

 Nu lanserar vi ett nytt sätt att registrera arbetstid i Timeplan – snabbt och enkelt kan era medarbetare endast rapportera in sina avvikelser från ordinarie planering direkt i vår personalapp! Alla avvikelser registreras på angiven dag så det är lätt att få en god överblick – både för medarbetaren själv och för löneadministrationen.

Rapportera endast det som avviker!

Idag är det vanligt att företag använder sig av avvikelserapportering vid registrering av arbetstid. Det betyder att medarbetaren endast tidrapporterar det som avviker från sin ordinarie arbetstid istället för att rapportera all sin tid varje dag. Avvikelser kan till exempel vara  VAB, sjukdom, övertid eller flextid.

Oavsett hur ni registrerar arbetstid idag är avvikelser och frånvaro grundläggande och något som direkt påverkar medarbetarnas lön i slutänden. Underlaget för dessa är avgörande för att er löneadministration ska kunna redovisa korrekt och fullständig information för att kunna betala ut rätt löner. 

Vanliga avvikelser 

Timeplan stödjer alla typer av aktiviteter och avvikelser som ligger till grund för era löner, kostnadsersättningar och frånvaro. Ni har möjlighet att skräddarsy och anpassa avvikelser efter er verksamhet.

 

Flextid

Flextid innebär att medarbetaren har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet rörande när arbetet ska utföras. Man kan ha har ett flexspann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras. 

Komptid

Komptid är så kallad kompensationsledighet och innebär att ersättning för övertid ges i form av ledighet. Ersättningen avser arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid per dag. Ett krav för att det ska räknas som övertid är att den är beordrad.

OB

OB (obekväm arbetstid) innebär att den ordinarie arbetstiden är förlagd helt eller delvis till kvällar och helger. Många verksamheter ger medarbetare extra ersättning på obekväm arbetstid vilket regleras i kollektivavtalet. 

Övertid och mertid

Övertid och medtid är tid medarbetaren blir ombedd att arbeta utöver sin ordinarie arbetstid. Detta kallas övertid vid heltidsanställning och mertid vid deltidsanställning. 

Fördelar med digital tidrapportering

E

Spara tid och pengar

E

Information i realtid

E

Strukturerad, digital och automatiserad modern process för tid till lön

E

Underlagen för lön är fullständiga

elite hotels timeplan
Cireclek
timeplan xl bygg
timeplan elon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig