Samarbetspartners

Nyckeln till en användarvänlig produkt handlar ofta om samverkan med andra system och leverantörer. Timeplan integrerar idag med en rad externa lönesystem, bokningssystem, managementsystem och redovisningsbyråer på den nordiska marknaden.

HOGIA

Hogias system för lön-och ekonomihantering minimerar tidskrävande administration och ger dig full koll på verksamheten. Du får full kontroll och får mer tid över till annat.

Integration: Överföring personuppgifter och löneunderlag.

www.hogia.se

FORTNOX

Fortnox Lön är ett program för företag som själva vill ha koll på sin lönehantering, allt från lönebesked och arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter.

Integration: Överföring personuppgifter och löneunderlag mha paxml-filer.

www.fortnox.se

BDO

Revisions- och rådgivningsorganisation. Entreprenörsföretagarens ledande vägledare inom rådgivning, revision, skatt och företagsservice.

Integration: Lönehanteringstjänst.

www.bdo.se 

CRONA LÖN

Crona Lön passar dig med högt ställda krav på användar¬vänlighet och kraftfulla funktioner. Crona Lön marknadsför under flera olika varumärken, bland annat Edison Lön, FTD Lön, Norstedt Lön, Swinx Lön, Mamut Lön, Xor Lön och Pulsen Lön

Integration: Överföring personuppgifter och löneunderlag m h a paxml-filer.

www.datavara.se/cronalon

BRILJANT

Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Programmet är anpassat till företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet och ordning och reda.

Integration: Överföring av löneunderlag

www.briljant.se 

ADITRO

Adrito erbjuder användarvänliga tjänster kring HR och löneadministration. Aditro Lön är för dig som söker ett modernt och pålitligt lönesystem.

Integration: Överföring av löneunderlag

www.aditro.se

FLEX

Flex Lön är ett lönesystem som har allt ditt företag behöver för en effektiv löneadministration. Med Flex Lön som stöd för löneavdelningen spelar bransch eller avtal ingen roll. 

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.flexapplications.se

HRM SOFTWARE

HRM Software AB utvecklar och stöder mjukvarulösningar som ger organisationer och företag möjlighet att planera, administrera och utveckla sin nyckeltillgång – medarbetarna. 

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.hrmsoftware.se

KONTEK

Med det webbaserade lönesystemet Kontek Lön kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt. 

Integration: Överföring av löneunderlag, både till Kontek Lön Web och Kontek Lön Win.

www.kontek.se

REBNIS

Rebnis utvecklar effektiva och lättanvända boknings- och kassasystem som du kan utöka utifrån din verksamhets behov.

Integration: Import av restaurangbokningar (Rebnis Jupiter), rumsbokningar (Rebnis Jupiter) och Försäljningsdata (Rebnis Callisto).

www.rebnis.se

OPERA PMS

Micros Opera PMS (Property Management Systems), ägt av Oracle, är ett skalbart hotellbokningssystem för både små och stora verksamheter. (Produkten finns tillgänglig i tre nivåer; Lite, Standard och Premium) 

Integration: Import av bokningsinformation.

www.oracle.com/micros

QLIK VIEW

QlikView är en plattform för utforskning av affärsdata som tillhandahåller affärsinformation för egenanvändning av alla affärsanvändare inom olika organisationer. 

Integration: Export av nyckeltal, arbetade timmar och schematid.

www.qlik.com

VISMA - HULDT & LILLEVIK

Huldt & Lillevik Lønn är Norges mest populära lönesystem. Huldt & Lillevik Lønn har en djup funktionalitet som har utvecklats och förfinats under många år samtidigt som den ligger i framkant av nya och effektivare lösningar.

Integration: Överföring av löneunderlag

www.vismaspcs.se 

VISMA AGDA

Agda PS är Vismas helhetslösning för privat sektor. Löne- och personalsystemet Agda PS är en trygg bas när du jobbar med lön, resor, tid och HR. Delarna kan användas var för sig eller tillsammans.

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.vismaspcs.se 

VISMA LÖN 300/600

Med digitala och säkra lönebesked förenklar Visma Lön vardagen för tusentals löneadministratörer varje dag. 

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.vismaspcs.se 

VISMA - PERSONEC P

Visma Personec P effektiviserar lönehanteringen i 182 av Sveriges kommuner. Här erbjuds självservice via webben för både medarbetare och chefer.

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.vismaspcs.se 

NETTLØNN

Med NettLønn får ditt företag ett komplett Löne-, ERP-system med CRM, Finans och redovisningsprogram. Du har full kontroll över företagets processer  – i ett helt integrerat system.

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.nettlonn.no

CGI - POL PERSONALSYSTEM

POL är ett egenutvecklat standardsystem som bygger på över 40 års erfarenhet inom området personal och lön. POL används idag av ca 80 olika företag och organisationer inom olika branscher i Sverige, främst inom den privata sektorn.

Integration: Överföring av löneunderlag.

www.cgi.se

D2O - PMI

PMI är programvaran för produktivitetshantering som kan hjälpa dig att sänka kostnaderna och öka vinsterna samtidigt som du behåller högkvalitativa gästtjänster som din anläggning är känd för.

Integration: Export av nyckeltal, arbetade timmar och schematid

www.d2o.com

VICG NORDIC KASSASYSTEM

ICG Nordic Kassasystem är generalagent för butiks- och restaurangdatakassor som utvecklas av ICG Software. ICGs kassasystem för butik och restaurang har funnits på den svenska marknaden i över 20 år.

Integration: Import av försäljningstransaktioner.

www.icgnordic.se

INSPIRE IT AIDA ONE

AIDA One ger flygplatsen allt från statistik, rapportering och debitering samt FIDS och anpassade integrationer. Aida One är molnbaserad så att du enkelt kan komma åt våra tjänster var du än befinner dig.

Integration: Import av flightdata.

www.inspireit.se

FORTNER

Fortner är en redovisningsbyrå med auktoriserade konsulter som står redo att hjälpa dig och ditt företag med bokföring, fakturering, lön, skatt och kvalificerad rådgivning.

Integration: Lönehanteringstjänst.

www.fortner.se

ORACLE ORMS

Oracle ORMS (Oracle Retail Merchandising System) är ett verktyg för att samla in och bearbeta data för planering, uppföljning och kontroll av den dagliga verksamheten.

Integration: Import av prognosticerad bokningsinformation

www.oracle.com

IDEAS REVENUE MANAGEMENT

IDeaS är ett beslutsstödsystem som använder djupgående analysteknik för att automatiskt leverera exakta pris- och beläggningsprognoser

Integration: Import av faktisk och prognosticerad bokningsinformation

www.ideas.com