Digital personalliggare för alla branscher

Godkänd enligt skatteverkets regler och kopplad till schema, frånvaro och avvikelser. Jobba med schemaläggning, tidrapportering och överföring av beräkningar till löneprogrammet automatiskt.

Realtidsuppdatering

h

Snabb utskrift av kontrollrapport

Realtidsuppdatering

h

Snabb utskrift av kontrollrapport

Hundratals möjliga funktioner

Nöj dig inte bara med en personalliggare

Med Timeplan får du schema, tidrapportering, löneberäkning, semesterplanering, frånvarohantering, nyckeltal, statistik, rapporter, automatiskt genererade arbetsgivarintyg, anställningsbevis och mycket mycket mer.

coding-icon_8

Molnbaserad lösning

Alla delar i Timeplan är 100% molnbaserade. Driften sköts via Microsoft-servrar och är användardata är krypterad. Läs mer här! 

coding-icon_1

Kontroll av arbetstidslagar

Kontroll mot vanliga arbetstidslagar men även möjlighet att lägga in kontroll mot lokala överenskommelser. Läs mer här!

coding-icon_3

Schemaplanering & grundschema

Lägg ut grundscheman på personalen. När vardagen inträffar och någon blir sjuk är det enkelt att lägga ut ett nytt pass. Läs mer här!

coding-icon_5

Skräddarsydda avtal

Timeplan är ett flexibelt system. Vi lägger in alla era avtalsregler åt er så att det blir perfekt från början. Läs mer här!

coding-icon_5

HR-Funktioner

Slipp all manuell handpåläggning med att fylla i den anställdes information, arbetade timmar, avtal, etc. Med Timeplan får du ett automatiskt förifyllt arbetsgivarintyg med arbetade timmar, kontaktuppgifter, avtal och mycket mer. Läs mer här!

coding-icon_5

Export till Excel

Har ni komplicerade och väldigt specifika rapporter att generera? Med Timeplan kan du exportera väldigt mycket data för behandling i excel. Vi har även många standardrapporter att ta ut i excel/PDF. Läs mer här!

coding-icon_5

Automatisk dricksfördelning

Du ställer enkelt in hur dricken ska fördelas. När du senare för över lönefilen till löneprogrammet ligger dricksen automatisk beräknad och i sin egen post. Läs mer här!

coding-icon_7

Integrerad tidrapportering

Med Timeplan kan du tidrapportera i Mobil, dator eller upphängd stämpelklocka. Stämpelklockorna kan användas med fingeravtryck, RFID-tagg eller kod. Läs mer här!

coding-icon_2

Mobilapp för personal

Med mobilappen kan personalen se sitt schema, svara på passförfrågningar, ansöka om ledighet/frånvaro, önska pass, skicka meddelanden och se vilka dem jobbar med. Läs mer här!

coding-icon_4

Attestera endast avvikelser

Tanken med Timeplan är att reducera tiden som läggs på administration. Då är det självklart att endast attestera det som avviker från schemat. Läs mer här!

coding-icon_6

Koppling till alla svenska löneprogram

Visma, Hogia, Fortnox, Crona, Kontek, Flex, och många fler! Läs mer här!

coding-icon_6

Passförfrågningar & önskeschema

Det är enkelt för dig som chef att skicka ut passförfrågningar till personalen. Personalen kan även via mobilappen önska vissa pass, eller önska att inte jobba vissa dagarLäs mer här!

coding-icon_6

Budget, prognos & nyckeltal

Är det viktigt att veta försäljningsstatistik, råvarukostnader, personalkostnader, etc? Då är Timeplan en väl värd helhetslösning att tänka på. Läs mer här!

coding-icon_6

Registrera nyanställda & bemanningspersonal

Det är viktigt att personalliggaren alltid är uppdaterad, även med nyanställda som inte är inlagda i systemet ännu – men även bemanningspersonal. Med Timeplan registrerar nyanställda/ bemanningspersonal sig med personnummer och blir inlagda i systemet. Läs mer här!

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Alla delar i Timeplan är helt molnbaserade. Även stämpelklockorna är uppkopplade mot Wifi eller nätverkskabel och synkroniseras i realtid med personalliggare, schema, mobilapp, löneberäkningar och mer.

Molnbaserad lösning

Effekt:

Att ha hela flödet från planering, tidrapportering, kommunkation, attestering, frånvarohantering och överföring till lön i ett enda molnbaserat program leder till kostnads & tidbesparingar. Oftast uppstår kostnadsbesparingen från minskad administration där tid frigörs från ledning, chefer och lönepersonal.

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Det är enkelt att sköta tidraporteringen med Timeplan. Antingen jobbar ni med stämpelklocka och låter personalen stämpla med fingeravtryck, RFID-tagg eller personlig kod. Vill ni att personalen rapporterar in sina tider manuellt kan de göra det via mobilappen.

Integrerad
tidrapportering

Effekt:

Genom att jobba med digital och automatisk tidrapportering kan ni spara mellan 2-3% av den totala lönekostnaden över ett år. Reducera fuskandet, mänskliga misstagen och minskad administration.

Med Timeplan integrerad tidrapportering kan ni på ett enkelt och billigt sätt öka er verksamhets marginal.

Är du osäker på hur bra du kan arbetstidslagen kan du göra vårt gratis-test där du får resultat på vilka delar i lagen du inte kan. Klicka här.

Kontroll av arbetstidslagar

Effekt:

Att bryta mot arbetstidslagen är dyrt. 

465 sek per otillåten timme och per anställd blir enkelt tiotusentals kronor i böter, om inte hundratusentals.

Är du osäker på arbetstidslagen är det bra att ha ett system som kontrollerar huruvida du följer reglerna. 

manadsoversikten uppdaterade mac pro

Med mobilappen för Timeplan kan era anställda se schema, se meddelanden, skicka meddelanden, se vilka man jobbar med, se kontosaldon som flex, OB, övertid, komp, etc. Det är också enkelt att uppdatera anhörighetsinformation och ansöka om ledighet eller lägga in frånvaro. Mobilappen kan även användas för dator och surfplatta.

Mobilapp
för personalen

Effekt:

Det blir stora fördelar av att ha en centraliserad plats för personalen att se schema, ansöka om semester, lägga in frånvaro, kommunicera med andra anställda eller administratörer, osv.

Genom att skicka ut passförfrågninar som går in i mobilappen för personalen gör man det snabbt och enkelt att fylla obemannade pass. Inget mer ringa runt till alla möjliga människor. 

Med grundscheman ser ni till att verksamheten alltid har en stadig grund att stå på. Det går självklart att jobba med schemaläggningen utan grundscheman i Timeplan, men det är något vi rekommenderar.

Schemaplanering & grundschema

Effekt:

Tanken med Timeplan är att minska tiden som läggs på administration. Då är det självklart att systemet bygger på Grundscheman och återanvädning av gamla scheman.

Då slipper du knappa ut arbetspass varje vecka/månad  på de anställda, och du kan ha olika grundscheman, för olika perioder – väldigt bra för säsongsbaserade verksamheter.

Genom att jobba med passförfrågningar är det enkelt för både administratörer och medarbetare. Tydlig översikt över pågående, lediga pass men också tydligt för medarbetaren i sin app att se vilka pass som finns.

Passförfrågningar & önskeschema

Effekt:

Tanken med Timeplan är att minska tiden som läggs på administration. Då är det självklart att systemet är så flexibelt att kunna jobba med passförfrågningar.

Du kan välja att sätta på funktionen som kontrollerar mot kompetens. Då ser du till att du endast skickar ut förfrågningar till personer som får jobba på det specifika passet.

attestera avvikelser

I Timeplan behöver man endast attestera avvikelser. Du slipper alltså den eviga processen med att godkänna varje dag i onödan.

Attestera endast avvikelser

Effekt:

Vid uppstart av Timeplan ställer vi tillsammans in när attest ska behövas och när automatiska händelser ska ske.

Med hjälp av en molnbaserad stämpelterminal/ tidrapporteringsmodul blir det enkelt för medarbetarna att rapportera in avvikelser – och baserat på era inställningar går det antingen till attestering eller till t.ex automatiskt löneavdrag.

anställningsavtal schemaläggning

Vid uppstart av en ny kund sätter Timeplan-supporten upp skräddarsydda anställningsavtal enligt uppgifter från kund.

Skräddarsydda anställningsavtal

Effekt:

En enorm fördel med Timeplan gentemot konkurrenterna är möjligheterna att skräddarsy stora delar av systemet utifrån varje kunds individuella behov.

Ett lysande exempel är möjligheten att skräddarsy anställningsavtals-inställningar.

lon

Timeplan kan kopplas ihop med de flesta lönesystem. Vi gör ofta kopplingar till nyare företag också.

Koppling till Lön

Effekt:

Genom att koppla ihop Timeplan med ett löneprogram sparar man oerhört mycket tid. Det krävs inte längre någon manuell beräkning och antalet mänskliga fel reduceras markant.

Löneadministratörer blir mindre stressade under löneveckan och kan syssla med mer kvalitativa arbetsuppgifter.

combination-javascript-line-area-and-column-charts

Det är enkelt att skapa egna excel-mallar för att populera data. Vi har också tagit fram ett 30-tal fördefinierade rapporter för de vanligaste ändamålen.

Exportera till API eller Excel

Effekt:

Timeplan har öppna API:er som gör det möjligt att automatiskt exportera data till era egna system.

Alternativt kan man enkelt ta ut data i vanliga excel-blad. Datan är tydlig och enkel att överblicka och anpassningsbar in i det minsta.

hr-system

Med Timeplan HR kan ni enkelt hantera olika former utav HR-frågor. Det är enkelt att jobba med periodavstämningar, behörigheter, kompetens, utrustning och mycket mer.

HR-system

Effekt:

Att samla allt på ett och samma system har många fördelar, inte minst ekonomiskt.

Genom att ha uppgifter som alltid är uppdaterade gällande olika sorters kompetenser, avstämningar, dokument osv blir det enkelt att hålla reda på personalfrågor.

nyckeltal budget
graf schemaläggning

Ni skapar enkelt egna, eller låter Timeplan-supporten hjälpa er. Det är enkelt att lägga upp egna formler för att utföra alla sorters olika beräkningar. Kontakta oss för mer information.

Budget, nyckeltal & prognos

Effekt:

Definiera era egna nyckeltal och formler för att beräkna olika budgetar och prognoser.

Få tydlig överblick med grafer och visuella sätt att se datan. Nästan alla formler som går att göra i ett excel-blad kan importeras som beräkningsfunktion i nyckeltalsfunktionen.

mceclip0

Ni kan fördela dricks som inkommer via kreditkort eller kontant. Fördelningen kan ni välja att dela lika mellan medarbetarna eller efter arbetad tid.

Dricksfördelning

Effekt:

Minska den manuella processen med dricksfördelning. Med Timeplan sköter systemet automatiskt fördelningen baserat på de villkor ni definierar.

Du sparar tid och medarbetarna blir nöjda.

personalliggare nyanställda

Den nyanställde/tillfälligt anställde registrerar sig och sin tid genom att trycka på ”NYANSTÄLLD” och fyller i sitt personnummer i stämpelterminalen. Denna funktionen finns även på mobilappens stämpelterminal.

Registrera nyanställda

Effekt:

Nyanställda, entreprenörer och tillfälligt anställda måste i många fall vara registrerad i företagets personalliggare.

Med Timeplan blir det enkelt att registrera dessa grupper. Smidigt både för arbetsgivare och medarbetare – och slipp böter från SKV.